Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 23 februari 2023

Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen, het leven aan verbitterden?
Job 3:20
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Deze woorden van mijn dienaar Job sprak hij vanuit zijn diepe lijden. Alles was hem afgenomen. Ongeluk en bitterheid hadden de plaats ingenomen van geluk en vreugde. Als je daar iets van herkent, stel dan maar de vraag: Waar is het het licht gebleven, waar het leven? Ik luister.

[BID]
God, waar is het licht gebleven?

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.