Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 18 februari 2023

Laat mijn gebed U bereiken, luister naar mijn klagen.
Psalm 88:3
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik hoor je gebed. Ik luister naar je klagen. Wat is er veel verdriet en gebrokenheid in de wereld en ook in je eigen leven. Ik ken het: Ik heb het zelf ondergaan in Jezus, mijn Zoon, toen Hij op aarde was. Ja, ik zie het lijden dat er is, de verscheurdheid van het bestaan. Ik hoor je klagen, Ik luister naar je gebed.

[BID]
God, luister naar mijn klagen.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.