Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 14 februari 2023

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.
Psalm 42:6
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik zie het het als je bedroefd en onrustig bent, als je ziel zucht en wanhopig is. En als je dat zelf ook ervaart, dan is dit mijn uitnodiging voor jou: vestig je hoop op Mij als je verlosser en je vriend. Want Ik zie je en Ik red je. Zo komt er weer hoop in je leven en rust in je ziel.

[BID]
God, ik vestig mijn hoop op U.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.