Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 10 februari 2023

Goed is de HEER voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.
Psalm 145:9
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik ben de Heer je God. Ik ben de Heer van alles en allen. Mijn goedheid deel Ik uit, elke dag opnieuw. Mijn hart gaat uit naar heel de schepping, naar alles wat bestaat en leeft. Alles is door Mij geschapen. En met alles wat in Mij is ontferm Ik mij over heel mijn schepping. Ontvang mijn goedheid en deel die uit.

[BID]
God, dank U voor uw goedheid voor heel de schepping.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.