Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 5 februari 2023

De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Exodus 34:6
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Zo ben Ik. Zo heb Ik Me voorgesteld aan Mozes toen Hij me vroeg om Mijn luister te mogen zien. Dit is mijn luister, mijn heerlijkheid: dat Ik liefdevol en genadig ben, barmhartig, geduldig en vol ontferming, trouw en waarachtig. Zo wil Ik dat je Mij kent. Zo ben Ik voor jou en voor alle mensen.

[BID]
God, laat me uw liefde en genade kennen.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.