Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 3 februari 2023

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Jesaja 41:10
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Deze woorden wil Ik op dit moment in je hart leggen. Luister goed. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik ben dichterbij dan je misschien denkt. Ik zal je sterken, Ik zal je steunen. Ik ben Overwinnaar. Ik ben God. Ik ben bij je. Vandaag en alle dagen. Je bent niet alleen.

[BID]
God, dank U dat ik niet bang hoef te zijn.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.