Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 1 februari 2023

Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
Genesis 12:2
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik zegen jou vandaag met goedheid en liefde, met trouw en hoop en hulp. En ik maak je tot een bron van zegen, zodat je wat je ontvangt kunt doorgeven aan de mensen om je heen. Wil je dat? Wil je vandaag een bron van zegen zijn voor de mensen om je heen? Wil je doorgeven wat je van mij ontvangt? Ik ben bij je. Ga maar op weg.

[BID]
God, help me om een bron van zegen te zijn.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.