Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 31 januari 2023

We weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.
Romeinen 5:3-4
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik ken de moeiten en teleurstellingen die er zijn in je leven. Ik zie je ellende. Maar weet dat Ik erbij ben en je niet loslaat. Ik ben je helper. Blijf volhouden. Dat zal in je leven leiden tot betrouwbaarheid en hoop. Als je met mijn hulp volhoudt, gebeuren er nieuwe dingen.

[BID]
God, help me vol te houden.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.