Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 29 januari 2023

Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop.
Psalm 119:147
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik laat jou in de morgen mijn liefde horen. Ja, nog voor het morgenlicht kom Ik je te hulp. Ik ben je helper. Ik ben het licht in je leven. De woorden die Ik spreek, bieden de hoop waar je naar zoekt. Wees vol hoop. Wees vol liefde. Vertrouw op Mij. Zo ben Ik van het begin tot het eind bij je.

[BID]
God, help me en geef me hoop.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.