Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 25 januari 2023

Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.
Psalm 51:19
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik kan alleen maar dichtbij je komen als je kwetsbaar bent. Ik ben op zoek naar mensen met een gebroken geest: mensen die hun eigen gebrokenheid kennen en van binnenuit weten hoe afhankelijk ze zijn van Mij. Leg je geest voor Mij open, met alle gebrokenheid die daar is. Geef Me je verbrijzelde hart. Ik zal je heel maken.

[BID]
God, ik geef mijn gebroken hart aan U.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.