Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 19 februari 2009

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.
Matteüs 13:12
Het is niet gemakkelijk om te accepteren wat Jezus hier zegt, want het is behoorlijk confronterend en scherp. In gewone taal komt het hierop neer: als je echt open staat voor het koninkrijk, zul je er steeds meer van zien en beleven, maar als je er niet open voor staat, zul je er zelfs steeds minder van te zien krijgen. Hier wordt dus een heel sterk appèl gedaan op de grondhouding van de mensen die luisteren naar de gelijkenissen van Jezus. Die grondhouding zou je met een enkel woord kunnen typeren: ontvankelijkheid en openheid. En een ander woord van Jezus gaat meeklinken: \'Wie niet als een kind open staat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.\'
Heer Jezus, laat er bij mij toch een open en ontvankelijke luisterhouding mogen zijn zodat ik de geheimen van het koninkrijk leer begrijpen.