Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 21 januari 2023

Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
Psalm 48:11
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Tot aan de einden der aarde reikt mijn naam. Mijn liefde, mijn gerechtigheid, mijn barmhartigheid, mijn genade, mijn macht en mijn kracht kennen geen grenzen. Heel de aarde is vol van mijn heerlijkheid. Laat je vandaag door die heerlijkheid aanraken en verwonder je erover met vreugde en ontzag.

[BID]
God, laat mij uw glorie zien.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.