Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 20 januari 2023

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
1 Johannes 4:7
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Heb lief. Door lief te hebben, aanbid je Mij. Want alle liefde komt bij Mij vandaan. Ik ben de Vader van de liefde. Ik ben liefde - dat is mijn naam. Daarom zeg Ik tegen je: Heb je naaste lief. Heb ook jezelf lief. Leef zo als mens uit Mij geboren, mens die Mij kent, mens van de liefde.

[BID]
God, U bent liefde. Laat mij liefde zijn.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.