Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 19 januari 2023

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Romeinen 11:33
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik verlang ernaar dat je leven groter en opener wordt door Mij te aanbidden. Mijn rijkdom, mijn wijsheid en mijn kennis zijn onuitputtelijk, ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk. Ik ben altijd weer groter. Mijn wegen gaan je begrip te boven. Zo ben Ik. Zo ben ik er voor jou.

[BID]
God, open mijn leven naar uw onuitputtelijke grootheid.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.