Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 18 januari 2023

Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.
Johannes 4:23
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik nodig je uit om Mij te aanbidden in alle oprechtheid. Ik vervul je met mijn Geest en met mijn waarheid. Ik vervul je met liefde en echtheid. Zo word jij een echte aanbidder. Ja, Ik zoek jou want Ik verlang ernaar dat jij Mij zo aanbidt. Vol van de Geest van Jezus, vol van ware liefde.

[BID]
God, leer me met ware liefde U te aanbidden.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.