Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 16 januari 2023

Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang.
Psalm 95:1-2
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik nodig je uit om te juichen en te jubelen, om te zingen en te loven. Zo ga je open staan voor mijn grootheid die alles te boven gaat. Heb oog voor mijn schoonheid. Laat je raken door mijn reddende aanwezigheid. Ken Mij als de rots van je leven. Ik ben de HEER. Aanbid Mij.

[BID]
God, ik jubel voor U.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.