Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 14 januari 2023

Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven.
Psalm 84:5
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik nodig je uit om het geluk te vinden door te wonen bij Mij. In mijn nabijheid vind je liefde en vreugde. In mijn nabijheid groeit er dankbaarheid en lofprijzing in je hart. In mijn nabijheid houd je het vol, ook als je leven soms moeilijk is. Zoek je geluk door Mij te vinden. Groei in dankbaarheid door bij Mij te wonen.

[BID]
God, in U wil ik mijn geluk vinden.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.