Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 10 januari 2023

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.
Kolossenzen 3:17
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Laten alle woorden die je spreekt en alle daden die je doet vol zijn van liefde en dankbaarheid. Doe alles in de naam van Jezus. Die naam is vol genade en wijsheid, vol vergeving en verlossing, vol hoop en vertrouwen. Als je zo leeft, is heel je bestaan een dankoffer. Doe alles dankbaar.

[BID]
God, laat dankbaarheid stromen in alles.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.