Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 3 januari 2023

'Dit is zeker,' zei Jacob, 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.'
Genesis 28:16
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Eens ontmoette Jacob Mij, bij Betel. Hij zag een ladder waarlangs engelen opstegen en afdaalden. De hemel was open. Daar was Ik aanwezig. Zonder dat jij het altijd beseft, is ook nu de hemel altijd open. Op elke plek waar je bent, mag je weten dat Ik er ook aanwezig ben. Liefdevol, heilig, troostend. Ik wijs je de weg. Ik leer je mens te zijn.

[BID]
God, laat me beseffen dat U hier bent.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.