Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 2 januari 2023

Toen antwoordde God Mozes: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israƫlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."'
Exodus 3:14
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik heb mijzelf aan Mozes bekend gemaakt met de naam waarmee Ik ook door jou gekend wil zijn. Ik ben die er zijn zal. Ik ben het: de God die er altijd was en is en zal zijn. Ik ben de God die jou uitnodigt om ook te zijn: mens te zijn in mijn naam. Ik zal er altijd zijn. Ik ben met je. Ja, ga met Mij en Ik zal met je zijn.

[BID]
God, dank U dat U er altijd bent.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.