Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 1 januari 2023

'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.'
Exodus 3:5
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Zoals Mozes eens op heilige grond was, ben jij het nu ook. Want overal waar Ik ben, overal waar je Mij bewust zoekt, is de grond heilig. Ik verlang ernaar om je te ontmoeten. Ik wil je God zijn, heilig en liefdevol. Ik wil je God zijn, hier en nu. Ik wil je ontmoeten op de plek waar jij nu bent. Ik ben hier. Jij bent hier. Samen zijn wij hier.

[BID]
God, ik wil U hier ontmoeten.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.