Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 31 december 2022

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Johannes 14:27
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent op zoek naar vrede in je hart en in je leven. Vertrouw erop dat Ik het ben die jou vrede geeft. Deze wereld en alles wat daar belangrijk is, geeft je die vrede niet. Die maakt je eerder ongerust en moedeloos. Zoek daarom vrede bij Mij. Ik geef je mijn vrede zoals niets en niemand anders dat kan.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor de vrede die U mij geeft.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.