Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 30 december 2022

Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.
Johannes 14:12
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vertrouw op Mij. Ook vandaag bij alles wat er op je afkomt. Als je op Mij vertrouwt zul je merken dat je tot veel meer in staat bent dan je denkt. Vertrouw niet op je eigen kracht. Want die is maar heel beperkt. Vertrouw op Mij en op mijn Vader. Dan zul je in mijn kracht kunnen doen wat Ik doe.

[BID:]
Heer Jezus, help me om op U te vertrouwen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.