Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 28 december 2022

Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij.
Johannes 14:10
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Vader heeft Mij in deze wereld gestuurd om zijn woorden te spreken en zijn daden te doen. Telkens als je Mij hoort spreken en telkens als je Mij daden ziet doen, zie je God zelf aan het werk! Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Mijn woorden zijn altijd vol van de liefde van de Vader!

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U de woorden van de Vader spreekt.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.