Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 23 december 2022

Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.
Johannes 14:3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat jij bent waar Ik ben. Eens zullen we elkaar op een hemelse manier ontmoeten. Maar ook nu, nu jij nog leeft op de aarde, kun je al zijn waar Ik ben. Richt je met heel je hart op het koninkrijk van de hemel. Luister naar mijn stem. Geloof dat de hemel dichterbij is dan je denkt.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U ruimte maakt voor mij om met U te zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.