Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 22 december 2022

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Johannes 14:2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bij mijn Vader is alle ruimte! Ik nodig je uit om dat nu al diep tot je te laten doordringen. Mijn Vader is jouw Vader. En daarom maak ik een plaats voor jou klaar in het huis van mijn Vader. Je mag thuis zijn bij Hem, nu en tot in eeuwigheid. Weet je welkom en vertrouw op zijn aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor de ruimte die er voor mij is bij de Vader.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.