Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 20 december 2022

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Dit zijn de namen waarmee je Mij, Jezus de Zoon van God, mag kennen. Ik ben je Wonderbare raadsman: Ik geef je raad. Ik ben je Goddelijke held: Ik geef je kracht. Ik ben je Eeuwige Vader: Ik geef je echt leven. Ik ben je Vredevorst: Ik geef je rust en heelheid. Ken Mij en volg Mij. Ook op deze dag.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw kostbare namen! Leer me ze kennen en beleven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.