Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 15 december 2022

Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.
Psalm 25:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb je leren bidden: 'Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad'. Er zijn vijanden in je leven. Je wordt aangevallen. Je ervaart tegenslag en tegenstand. Ik zie het. Zorg dat je het zelf ook ziet en je er niet door laat verslaan. Zie Mij. Ik ben je helper. Ik red je van het kwaad.

[BID:]
Heer Jezus, red mij van het kwaad

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.