Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 12 december 2022

Keer U tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
Psalm 25:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de HEER van je leven. Ik zie je en Ik ken je. Ik weet van de ellende die er is, van de moeiten die je ervaart, van de strijd die je voert, van de eenzaamheid waaronder je soms gebukt gaat. Roep Mij dan aan. Dan keer Ik mij naar jou toe en ervaar je dat er bij Mij genade is, eeuwigdurende genade. Dan komt er weer ruimte om te ademen.

[BID:]
Heer Jezus, keer U tot mij. Wees mij genadig.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.