Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 10 december 2022

De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Psalm 25:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben een vriend voor jou. Ik ken je eerbied en je liefde voor Mij. Ja, Ik noem je vriend. Ik maak je vertrouwd met Mij en met alles wat Ik zeg en beloof. Zo zijn we intens verbonden. Elke dag opnieuw nodig Ik je uit om in mijn verbond met jou te leven. En Ik verlang ernaar dat je dat ook daadwerkelijk doet.

[BID:]
Heer Jezus, maak mij vertrouwd met uw verbond.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.