Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 9 december 2022

Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.
Psalm 25:13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je kiest voor een leven met Mij, beloof Ik je dat je altijd opnieuw genade zult ervaren. Je zult gelukkig en voorspoedig zijn, zelfs in moeilijke omstandigheden. En wat je zegt en doet zal heilzaam zijn voor je kinderen en voor andere mensen die Ik op je weg plaats. Zo zul je ervaren dat mijn koninkrijk jouw leven gaat kleuren.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw koninkrijk komen in mijn leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.