Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 8 december 2022

Aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen.
Psalm 25:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Elke dag maak je keuzes. Vaak zonder er bij na te denken, soms na veel wikken en wegen. Als je met eerbied en ontzag voor Mij en mijn Vader leeft, zal Ik je geven dat je steeds de rechte weg kiest. Dat je de keuze maakt die past bij mijn plan voor jou. Vertrouw eerbiedig op Mij.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij steeds de rechte weg te kiezen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.