Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 5 december 2022

Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun zijn paden te gaan.
Psalm 25:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wees nederig. Wees iemand die zich helemaal afhankelijk weet van je Vader in de hemel. Als je je leven zelf in de hand wilt houden, raak je het spoor bijster. Maar je komt op het rechte spoor als je leeft in afhankelijkheid en nederigheid. Ik leid je. Laat Mij je steeds opnieuw de paden leren die je moet gaan.

[BID:]
Heer Jezus, leer me nederig uw paden te gaan.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.