Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 4 december 2022

Goed en rechtvaardig is de HEER: Hij wijst zondaars de weg.
Psalm 25:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Telkens als je de weg kwijtraakt, ben Ik er om je weer op mijn spoor te zetten. Als je faalt en valt, vang Ik je op. Want Ik ben goed en rechtvaardig. Ik deel mijn goedheid aan jou uit. En Ik verlang ernaar dat je oprecht en eerlijk leeft. Laat Mij je daarom steeds opnieuw de weg wijzen. Dan zul je opstaan.

[BID:]
Heer Jezus, wijs mij de weg.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.