Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 1 december 2022

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.
Psalm 25:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de God die je red. Ik wijs je de weg van mijn waarheid. Dit is de waarheid: jij bent een geliefd kind van de Vader! Daarover wil Ik je steeds opnieuw onderrichten. Zo word je gered en ontvang je hier en nu het leven dat Ik je wil geven. Hoop daarom op Mij, elke dag weer.

[BID:]
Heer Jezus, wijs mij de weg van uw waarheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.