Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 27 november 2022

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
Johannes 1:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ken de Vader. Hij is mijn Vader en ook jouw Vader. Jij hebt Hem niet gezien, maar Ik wel. Ik ken het hart van mijn Vader. Dat hart is zo eindeloos vol van genade en goedheid, zo vol van vergeving en zachtmoedigheid. Als je Mij kent, ken je mijn Vader. Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ik nodig jou uit om ook te rusten aan het hart van de Vader.

[BID:]
Heer Jezus, laat me rusten aan het hart van uw Vader.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.