Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 24 november 2022

Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"'
Johannes 1:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik, Jezus, ben er al van eeuwigheid. Ik was er altijd, ben er altijd en zal er altijd zijn. Dat wist Johannes al toen hij van Mij getuigde. En ook vandaag geldt: Ik ben er vóór jou en Ik zal er ná jou zijn. En altijd blijf Ik bij jou. Groter en genadiger en liefdevoller dan wie ook. Verwacht daarom alles van Mij.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U eeuwig om mij heen bent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.