Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 20 november 2022

Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen.
Johannes 1:10-11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben in de wereld gekomen, de wereld die ik zelf heb gemaakt. Maar velen hebben Mij niet ontvangen, niet gekend, niet liefgehad. Daar heb Ik aan geleden. Miskend en veracht als Ik was. Vandaag nodig Ik je uit: ontvang Mij, ken Mij, heb Mij lief. Want alles is van Mij.

[BID:]
Heer Jezus, U wil ik ontvangen en liefhebben.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Jezus' aanwezigheid.