Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 18 november 2022

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
Johannes 1:6-7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Johannes was zijn naam. Want de HEER is genadig. Hij kwam om van Mij te getuigen. Het ging niet om hem. Hij wees de mensen de weg naar het licht. Zo zijn er ook in jouw leven mensen geweest die getuigden van Mij, zodat jij ging geloven. Wees vandaag ook zelf een getuige van het licht dat leven geeft

[BID:]
Heer Jezus, licht van de wereld, maak mij een getuige van U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Jezus' aanwezigheid.