Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 12 november 2022

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord.
Psalm 86:6-7

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik luister naar je gebed. Als je in nood zit, kom dan naar Mij. Ik luister naar je smeken, naar je vragen, naar je klagen, naar alles wat er in je is. Roep Mij daarom aan en Ik geef antwoord. Dit is mijn antwoord: Ik zie je, Ik zorg voor je en ook in de nood laat Ik je nooit los.

[BID:]
Heer Jezus, hoor mijn gebed en geef antwoord.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.