Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 11 november 2022

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
Psalm 86:5

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb het goede met je voor. Meer nog, Ik wil je het beste geven wat er is: mijn goedheid en mijn vergeving en mijn trouw. Roep Mij daarom aan, zoek Mij, deel je leven met Mij. Schaam je niet voor wat er op je weg met Mij mis ging en mis gaat. Mijn genade is meer dan overvloedig. Ontvang mijn goedheid en deel mijn goedheid uit.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw goedheid mijn leven kleuren.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.