Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 10 november 2022

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U, verblijd het hart van uw dienaar, naar U verlang ik, Heer.
Psalm 86:3-4

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Heel de dag ben Ik in jouw nabijheid. Alles wat je zegt, hoor Ik. Alles wat je denkt, verneem Ik. Je hart verlangt naar Mij. Koester dat verlangen, wakker het aan. Want zo komt mijn vreugde in jouw leven. Ik beantwoord jouw verlangen door je mijn genade te geven: volop vergeving en heling. Heel de dag. Heel de nacht. Heel je leven.

[BID:]
Heer Jezus, wees mij heel de dag genadig.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.