Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 8 november 2022

Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm.
Psalm 86:1

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik luister naar je. Ik hoor je stem, ook als die niet hardop klinkt. Ik hoor wat er leeft in je binnenste aan gedachten, angsten en zorgen. Juist als je van binnen kwetsbaar bent, kan Ik bij je komen. Waar jij jezelf tegenkomt in je moeiten, kom Ik je tegemoet. Ik hoor je. Ik antwoord je met mijn genadige aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, hoor mij en antwoord mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.