Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 4 november 2022

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Psalm 84:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je schild: Ik bescherm je en Ik bied je veiligheid. Ik zie naar je om. Ik weet wat je bezighoudt, wat er mooi is en wat er moeilijk is in je leven. Ik zie je, en in mijn hart is er voor jou genade en liefde. Vergeet het niet: Ik zie naar je om.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mij ziet.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.