Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 3 november 2022

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.
Psalm 84:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik ben Heer van de wereld en van alle mensen. Ik ken ook jou, persoonlijk. Ik zie je en Ik heb je lief. En ik luister naar je gebed. Vertel Me wat er is. Stel je vragen. Zoek Mij. Ik heb je al gevonden.

[BID:]
Heer Jezus, hoor mijn gebed.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.