Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 30 oktober 2022

Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven.
Psalm 84:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om het geluk te vinden door te wonen bij Mij. In mijn nabijheid vind je liefde en vreugde. In mijn nabijheid groeit er dankbaarheid en lofprijzing in je hart. In mijn nabijheid houd je het vol, ook als je leven soms moeilijk is. Zoek je geluk door Mij te vinden en bij Mij te wonen.

[BID:]
Heer Jezus, geef me het geluk van uw nabijheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.