Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 29 oktober 2022

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.
Psalm 84:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Zie je het voor je? Een mus vindt een thuis in Gods woning. Een zwaluw vindt een nest bij de altaren van de levende God. Ik nodig je uit om zo ook een thuis te vinden bij Mij en bij mijn Vader, door de heilige Geest. Voel je thuis in het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat ik thuis mag zijn in uw koninkrijk.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.