Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 28 oktober 2022

Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
Psalm 84:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In jouw hart is een verlangen gelegd. Je bent door je Vader geschapen met een verlangen naar Hem, de levende God. Koester dat verlangen. Roep met je hart en met je lijf om de God die leeft, de God van het licht, de God van liefde en trouw. Laat je ziel steeds opnieuw open gaan voor zijn krachtige aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij verlangen naar de levende God.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.