Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 16 oktober 2022

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Johannes 15:7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil dat mijn woorden in je blijven. Alle woorden die Ik sprak en die Ik spreek wijzen je de weg van het koninkrijk van Gods liefde. Luister daarom steeds opnieuw naar mijn stem. Dan zul je ook weten wat je moet vragen, en zal Ik je geven wat je vraagt. Laat mijn woorden in je blijven. Zo blijf je in Mij en Ik in jou.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw woorden in mij zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.