Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 15 oktober 2022

Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Johannes 15:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is maar één manier om echt te leven en vruchtbaar te zijn: door in Mij te blijven. Als je dat niet doet, verdor je, omdat je los van Mij bent geraakt. En dan kun je niet groeien en bloeien. Het leven van wijnranken die van Mij als de ware wijnstok losraken, loopt dood. Daar zit geen toekomst in. Daarom zeg Ik in alle ernst tegen je: blijf in Mij. Want dán draag je vrucht.

[BID:]
Heer Jezus, bewaar me voor een vruchteloos leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.